• Medical Perfection

  Acibadem integrisana mreža za pružanje zdravstvenih usluga
  Leading healthcare institution
 • Medical Perfection

  Acibadem integrisana mreža za pružanje zdravstvenih usluga
  Acıbadem
 • Medical Perfection

  Acibadem integrisana mreža za pružanje zdravstvenih usluga
  Internationally accredited Hospitals group
 • Medical Perfection

  Acibadem integrisana mreža za pružanje zdravstvenih usluga
  About Acıbadem
 • Medical Perfection

  Acibadem integrisana mreža za pružanje zdravstvenih usluga
  Acıbadem International
 • Medical Perfection

  Acibadem integrisana mreža za pružanje zdravstvenih usluga
  Acıbadem
Previous Next

Smeštaj i transport

Smeštaj

Acibademov međunarodni centar za pacijente ima dogovor za popust na cene u brojnim hotelima i stambenim preduzećima. Ugovoreni hoteli se nalaze u blizini naše bolnice ili u centralnim delovima grada.

Pre nego što stignete, predstavnik Acibademovog međunarodnog centra za pacijente će raditi sa Vama na pronalasku smeštaja koji najbolje odgovara vašim potrebama.

Prevoz

Predstavnik Acibadema će Vas sačekati na aerodromu po dolasku i pratiti Vas kroz sve Vaše medicinske transfere.

Usluge prevodioca

U Acibadem bolnicama pružamo usluge prevođenja na mnogim jezicima.

Tumači nude pomoć ukoliko je potrebna, uključujući pratnju na sastanku i prevođenje edukativnog materijala pacijentu.

Usluge prevodioca se pružaju na jezicima Ex YU zemalja (Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina) i na engleskom.