• Medical Perfection

  Acibadem integrisana mreža za pružanje zdravstvenih usluga
  Acıbadem
 • Medical Perfection

  Acibadem integrisana mreža za pružanje zdravstvenih usluga
  Internationally accredited Hospitals group
 • Medical Perfection

  Acibadem integrisana mreža za pružanje zdravstvenih usluga
  Acıbadem
 • Medical Perfection

  Acibadem integrisana mreža za pružanje zdravstvenih usluga
  Leading healthcare institution
 • Medical Perfection

  Acibadem integrisana mreža za pružanje zdravstvenih usluga
  Acıbadem International
 • Medical Perfection

  Acibadem integrisana mreža za pružanje zdravstvenih usluga
  About Acıbadem
Previous Next

Acibadem u Srbiji

Acibadem je vodeća privatna kompanija za pružanje zdravstvene zaštite u Turskoj gde posluje od 1991. godine. Obezbeđuje detaljnu dijagnostiku i lečenje kako turskim tako i međunarodnim pacijentima koristeći najsavremeniju tehnologiju i infrastrukturu. Acibadem pruža najkvalitetniju brigu o svojim pacijentima koji se leče u 18 opštih bolnica sa potpunom uslugom i u 9 domova zdravlja. Acibadem čini tim od 2000 lekara, 3900 medicinskih sestara i 7500 članova pomoćnog osoblja.

Acibadem u Srbiji

22.02.2013. je u Beogradu svečano otvoreno predstavništvo Acibadema u Srbiji, u Ulici Svetozara Markovića 68 u blizini Kliničkog centra Srbije. Čuveni neurohirurg prof. dr Seldžuk Peker zvanično je otvorio predstavništvo, uz prisustvo ambasadora Republike Turske Mehmeta Kemala Bozaja, direktora Kliničkog centra Srbije prof. dr Miljka Ristića, brojnih medija, javnih ličnosti i medicinskih stručnjaka iz cele Srbije.

Zahvaljujući novootvorenom predstavništvu, svi zainteresovani građani iz Srbije i regiona u prilici su da lakše i brže dođu do željene informacije, kao i da saznaju sve neophodne detalje o mogućnostima lečenja u Turskoj.

Inače, na klinici Acibadem u Istanbulu do sada je lečeno 970 ljudi iz Srbije - 650 o trošku RFZO i 320 privatno. Pacijenti su pre svega odlazili u Acibadem na radiohirurške (cyberknife i gamma knife) i kardiohirurške intervencije, ali odlazili su i na druga onkološka i hematološka lečenja, kao i na operacije iz oblasti opšte hirurgije i dečje neurohirurgije.

Za vreme boravka u Beogradu, prof. Seldžuk Peker je pregledao više od 150 pacijenata, prekontrolisao njihovo trenutno zdravstveno stanje i preporučio dalju terapiju. Preglede pacijenata iz svih krajeva Srbije i regiona, prof. Peker je obavio u dva dana svog boravka na Klinici za neurohirurgiju KC Srbije.

Prof. Seldžuk Peker je u poslednje 4 godine u Turskoj, u klinici Acibadem, operisao više od 600 srpskih pacijenata ( oko 300 o trošku Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje i oko 300 pacijenata koji su bili na lečenju o svom trošku ). Samo u 2012.godini o trošku države Srbije na lečenju gama nožem bilo je 165 pacijenata.

Prof. Peker je pacijente operisao korišćenjem GAMAKNIFE SISTEMA – laserskim aparatom, tzv. radiohirurgijom, koji najpreciznije uništava tumore koji su nedostupni klasičnoj hirurgiji, ne oštećujući okolno zdravo tkivo.

Prof. Seldžuk Peker bio je nekoliko puta u Beogradu zbog svojih pacijenata, ali i radi razmene iskustava sa našim stručnjacima. Više puta održao je predavanja o značaju gama noža, a svoja znanja i iskustva prenosi i našim studentima. Od septembra prošle godine prof. dr Seldžuk Peker je gostujući profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

O Gama nožu

Zahvaljujući gama nož radiohirurgiji, bolesno moždano tkivo, čija lokacija je utvrđena tačnim koordinatama, nestaje  ili prestaje da raste. Milimetarskom preciznošću- zračenjem  napada se samo bolesno moždano tkivo a zdravo tkivo ostaje očuvano . Uz pomoć Gama noža i benigni tumori (menigneomi,adenomi hipofize,akustički neuromi) i maligni tumori (metastaze u mozgu,tumori glije) mozga mogu biti lečeni. Uz moždane tumore, može se koristiti i za lečenje venskih bolesti mozga kao i funkconalnih bolesti mozga (trigeminalna neuralgija, parkinsonizam, epilepsije). Ova vrsta tretmana se izvodi već 30 godina u različitim delovima sveta, a u Turskoj već više od 15 godina. Do sada je u svetu tom metodom lečeno preko 100.000 pacijenata. Gama nož koji je jedna od najrazvijenijih tehnika koja se koristi za lečenje bolesti koje pogađaju mozak,  prihvaćena je kao zlatni standard stereotaktične radioterapije.

Više o Gama nožu ...