• Acıbadem International

  Integrated healthcare services network.
  Acıbadem
 • Acıbadem Quality

  Highest quality medical and surgical care to all patients.
  Acıbadem
 • Highest quality medical and surgical care to all patients.

  Highest quality medical and surgical care to all patients
 • Acıbadem International

  leading healthcare institution.
  Leading healthcare institution
 • Acıbadem International

  leading healthcare institution.
  Acıbadem International
 • The most valued private healthcare services

  Comprehensive diagnostic and treatment services by highest calibre health care professionals.
  Acıbadem
 • internationally accredited Hospitals group

  Internationally accredited Hospitals group
Previous Next

Briga o srcu (Kardiologija)

Sve veći broj kardiovaskularnih oboljenja je među prvim uzrocima smrti i njihova dijagnoza i lečenje treba da se rade od strane iskusnih lekara, u potpuno opremljenim bolnicama sa naprednim medicinskim tehnologijama.

Grupa Acibadem bolnica za brigu o srcu takmiči se na nivou svetske klase da obezbedi najsavremeniju negu srca u Turskoj. Acibadem koristi najsavremeniju tehnološku opremu za ranu dijagnozu i lečenje kardiovaskularnih bolesti.

Sa naglaskom na spašavanje života ranom dijagnozom, Acibadem centri za brigu o srcu stavljaju poseban naglasak na korišćenje napredne tehnologije u dijagnostičkim instrumentima. Među dijagnostičkim instrumentima koji se koriste su 2x64 presek dvostrukog izvora kompjuterizovane tamografije koji ima sposobnost vršenja srčane angioplastike u šest sekundi, PET CT omogućava detaljno snimanje srca, i blic CT. Blic CT je najbrži instrument za tamografiju na svetu i može da obavlja srčane angioplastike u 0,25 sekundi, dok takođe emituje najniži nivo zračenja na svetu.

Medicinski pokazatelji učinka

Od 2002. grupa Acibadem bolnice je nadzirala svoje medicinske i administrativne performanse kroz pokazatelje učinka. Bezbednost pacijenta i zadovoljstvo su glavni prioriteti, a grupa Acibadem bolnice dobija bodove za negu srca i u svim drugim granama – kao vodič u pružanju bolje nege pacijentima.

-U „Euroscore“ kriterijumima navodi se očekivana stopa mortaliteta 0d 3,8% kod otvorenih operacija srca, dok je procenat u Acibademu 1,6%.

-U „Euroscore“ kriterijumima navodi se očekivana stopa mortaliteta od 2,7% kod koronarnog bajpasa, dok je procenat u Acibademu 1,0%.

Šta je Euroscore?

Operacije na starijim ljudima, dijabetičarima ili pacijentima sa istorijom srčanog napada, operacijom srca, kontrakcijama i ekspanzijom oboljenja srca i neispravnost bubrega, jetre, pluća i suočavanje sa većim rizikom u operacijama gde postoje razni rezultati rizika za objektivnu procenu pacijenata, uzimajući u obzir sve faktore. U ovim rezultatima, ponderisani brojevi rizika se izračunavaju. „Euroscore“ je najčešći korišćen sistem bodovanja.

Sveobuhvatna nega srca u Acibademovim zdravstvenim centrima

Acibadem obezbeđuje visok standard moderne dijagnoze, lečenja i usluge podrške za odrasle i pedijatrijske kardiovaskularne bolesti.