• The most valued private healthcare services

  Comprehensive diagnostic and treatment services by highest calibre health care professionals.
  About Acıbadem
 • Acıbadem Quality

  Highest quality medical and surgical care to all patients.
  Acıbadem
 • Highest quality medical and surgical care to all patients.

  Highest quality medical and surgical care to all patients
 • Acıbadem International

  leading healthcare institution.
  Leading healthcare institution
 • internationally accredited Hospitals group

  Internationally accredited Hospitals group
 • Acıbadem International

  Integrated healthcare services network.
  Acıbadem
 • Acıbadem International

  leading healthcare institution.
  Acıbadem International
Previous Next

Briga o zdravlju

Acibadem Labmed, prva Turska akreditovana klinička laboratorija

Grupa Acibadem bolnice je potpisala značajno partnerstvo u „preporuci laboratorijskih usluga“ sa grupom Labmed (Labmed Dortmund GmbH) koja je aktivna u Nemačkoj više od 30 godina. Kao rezultat ovog partnerstva, akreditovana laboratorijska služba koja se obično dobijala iz inostranstva počela je da se nudi u našoj zemlji sa Acibadem Labmed. Acibadem koji je dokazao svoj kvalitet usluga sa svojim globalnim sertifikatom, je sertifikovao i kvalitet laboratorijskih usluga u kliničkoj laboratoriji Labmed; dodeljivanjem kliničko -  laboratorijske akreditacije „ISO 15189“ od strane „Nemačkog Akreditacionog tela za Hemiju – GmbH (DACH)“, postaje prva Turska međunarodno i akreditaciono priznata klinička laboratorija. Zahvaljujući objektima koje ima u ponudi, Acibadem Labmed može da obavlja sve analize na najvišem nivou i na najbezbedniji način.

Acibadem patologija

Sistem telepatologije omogućava stručnjacima kojirade u svim bolnicama Acibadema da simultano procene rezultate patologije u audiovizuelnom procesu. Acibademova Centralna laboratorija za patologiju i svi terminali su povezani sa sistemom telepatologije. Tako se komunikacija doktor sa doktorom i doktor sa tehničarom može postići u najvećoj meri između jedinica, uverivši se da da ceo sistem upravlja istim standardima. Primena „telepatologije“ je prva i još uvek jedina u našoj zemlji.

Laboratorija za patologiju sarađuje sa kliničkom laboratorijom Acibadem Labmed. Posebno, ova usluga omogućava upravljanje „individualnim“ ili „ciljanim“ metodama lečenja raka kod pacijenata na najadekvatniji način. Ovi objekti su, takođe, kritični u određivanju najispravnijeg pristupa pacijentima koji dolaze iz inostranstva, a koji imaju tešku dijagnozu i lečenje.

Acibadem laboratorija matičnih ćelija i banke krvi iz pupčane vrpce

Acibadem matičnih ćelija i banke krvi iz pupčane vrpce je laboratorijsko skladištenje i proizvodnja gde grupa Acibadem bolnice istražuje o potencijalnim metodama lečenja koje se sprovode, a koje idu u korak sa aktuelnim i trenutno traženim zahtevima. Laboratorija ima infrastrukturu gde su dokazano sva tkiva održiva sa naučnim podacima koji se čuvaju i svi terapijski procesi ćelija mogu se sprovesti po GMP (dobra proizvođačka praksa) standardima.

Napredna istraživanja

Jedan od značajnijih ciljeva u viziji Acibadema matičnih ćelija i banke za krv iz pupčane vrpce je da postane reper institucija gde se našredne istraživačke studije sprovode u saradnji sa akademskim osobljem Acibadem Univerziteta na temu tretmana ćelija i regenerativne medicine. Da bi se postigao ovaj cilj, zajednički projekti laboratorijskog osoblja i akademika sa Acibadem Univerziteta su u toku i u različitim fazama.