• "da Vinci"

  Developed by NASA to perform the most difficult surgery and to be carried out safely.
 • Rapidarc

  To combat cancer using “Volumetric Intensity Modulated Arc Treatment” technology
  Rapidarc
 • TRUEBEAM STx for the tumors treatment

  More effective results in a shorter period with high dose radiation!
  TRUEBEAM STx
 • Trilogy

  Linear Accelerator (LINAC) which contains IGRT, IMRT and SRT/SRC which are three separate methods of radiotherap
  Trilogy
 • GAMMA KNIFE PERFEXION

  For the Treatment of Brain Tumors
  GAMMA KNIFE PERFEXION
 • CyberKnife, first and only robotic radiosurgical system

  Designed to treat cancer throughout the body with millimetric precision
  CyberKnife
Previous Next

Cyber nož

Cyber nož je prvi i jedini robotički radiohirurški sistem dizajniran za lečenje raka u celom telu sa milimetarskom preciznošću. Zahvaljujući ovom sistemu, kancerogene oblasti u mozgu i širom tela mogu biti lečene visokim dozama zračenja. Normalno tkivo je sačuvano na maksimalnom nivou od efekta radijacije. Pri tretmanu se koristi kompjuterski kontrolisani robot  koji okreće uređaje oko pacijenta kao da plešu i obavlja lečenje primenom zračenja iz stotine uglova. Cyber nož se sastoji od podsistema koji su prethodnica mnogim naprednim visokim tehnologijama. Cyber nož, koji je u stanju da odredi mesto tumora pod vođstvom sistema snimanja, je veoma precizan kompjuterski kontrolisan sistem robota i moderan sistem robotskog pozicioniranja pacijenta. Svi ovi sistemi olakšavaju lečenje tumora visokom preciznošću.

Koji su uslovi lečenja?

Cyber nož je odobren od strane FDA za lečenje tumora i lezija bilo gde u telu kada je terapija zračenja prikladna. Kako bilo, pacijenti treba da se konsultuju sa svojim lekarom da li je ovaj pristup lečenju pravi za njih. Uslovi u kojima se može lečiti Cyber nožem uključuju:

 • Primarni i metastazirani tumori mozga
 • Rak kičme
 • Tumori kičmene moždine
 • Tumori mekog tkiva (pluća, bubrega, jetre, pankreasa)
 • Akustički neuromi
 • Meningiomi i lobanja – osnovni tumori
 • Tumori hipofize
 • Periodični i rezidualni tumori
 • Areteriovenske malformacije (AVMs)
 • Funkcionalni poremećaji, kao što su neuralgije trigeminusa

Koje su prednosti Cyber noža?

Bezbolno lečenje

Nema bola sa lečenjem Cyber nožem radiohirurškog sistema.

Bez okvira

Sposobnost Cyber noža da ispravi kretanje pacijenta i u toku tretmana eliminiše bol i neugodnosti povezane sa krutim okvirom za glavu, korišćenim sa drugim stereotaktičkim tehnikama. 

Puna sposobnost tela

Jedinstveni dizajn Cyber noža omogućava lečenje tumora ili lezija u celom telu, i potpuno je novi pristup za radiohirurgiju. Lečenje zračenjem se može usmeriti na meka tkiva kao što su pluća, jetra, bubrezi i drugi organi, kao i mozak i kičma.

Lečenje vanbolničkih pacijenata

Lečenjem Cyber nožem u velikoj meri smanjuje rizik od komplikacija i dužeg vremena oporavka povezanih sa tradicionalnom operacijom. Cyber nož takođe može da obavlja „organizovanu“ radiohirurgiju – gde je ukupna doza zračenja podeljena u dve do pet manjih doza tokom nekoliko dana. Ovo je posebno korisno za lečenje velikih tumora ili onih blizu osetljivim oblastima, obezbeđujući bolje onkološko zračenje na okolna tkiva. Posle tretmana, većina pacijenata može da se vrati kući i nastavi svoje redovne aktivnosti.

Tehnike koje se koriste u primeni onkološkog zračenja:

SRT / SRS:

Stereotaktička radiohirurgija (SRS), koja se može objasniti kao lečenje određenog cilja pomoću koordinata, odnosi se na potpuno uništenje tumora u jednoj sesiji pomoću visokih doza zračenja nakon određivanja 3D koordinata cilja. Kada se ova terapija primenjuje u više od jedne sesije (obično 3 – 5 sesija), imenuje se kao Stereotaktička radioterapija (SRT).