• Acıbadem International

  Integrated healthcare services network.
  Acıbadem
 • Acıbadem International

  leading healthcare institution.
  Leading healthcare institution
 • internationally accredited Hospitals group

  Internationally accredited Hospitals group
 • Highest quality medical and surgical care to all patients.

  Highest quality medical and surgical care to all patients
 • The most valued private healthcare services

  Comprehensive diagnostic and treatment services by highest calibre health care professionals.
  Acıbadem
 • Acıbadem Quality

  Highest quality medical and surgical care to all patients.
  Acıbadem
 • Acıbadem International

  leading healthcare institution.
  Acıbadem International
Previous Next

Mozak i nervni sistem

Odeljenja za neurologiju i neurohirurgiju u Grupi Acibadem bolnice leče najsloženije poremećaje multidisciplinarnim pristupom. Programi neurologije i neurohirurgije za odrasle i decu rade u tesnoj saradnji sa drugim pedijatrijskim, radiološkim i onkološkim disciplinama da bi se obezbedila sveobuhvatna briga za naše pacijente.

Acibadem neurohirurgija i neurologija imaju iskustvo u vrednovanju i lečenju najsloženijih neuroloških poremećaja i pružanju najviše tretmana do sada. Acibadem neurohirurgija koristi najnoviju dostupnu tehnologiju u neurohirurgiji.