• Acıbadem International

  leading healthcare institution.
  Leading healthcare institution
 • The most valued private healthcare services

  Comprehensive diagnostic and treatment services by highest calibre health care professionals.
  Acıbadem
 • Acıbadem International

  leading healthcare institution.
  Acıbadem International
 • Acıbadem Quality

  Highest quality medical and surgical care to all patients.
  Acıbadem
 • internationally accredited Hospitals group

  Internationally accredited Hospitals group
 • Highest quality medical and surgical care to all patients.

  Highest quality medical and surgical care to all patients
 • Acıbadem International

  Integrated healthcare services network.
  Acıbadem
Previous Next

Opšta hirurgija

Naša klinika Opšte hirurgije je formirana od strane iskusnih lekara, pripisujući veliki značaj podspecijalnosti. Vodilo se računa da se računa da se obuhvate one grane kojima se nailazi na najčešće hirurške bolesti u zajednici.

Gastrointestinalna hirurgija

Lečenje hirurških oboljenja želuca i creva ima veliki napredak sa poboljšanjem u endoskopskim i laparoskopskim hirurškim tehnikama. Naša klinika Opšta hirurgija ima posebno iskustvo u ranoj dijagnostici i endoskopskom i laparoskopskom hirurškom lečenju oboljenja debelog creva.

Operacija jetre, gušterače, žučnog kanala

Nedavni događaji u onkološkom lečenju predstavili su nam nove mogućnosti u lečenju tumora jetre i pankreasa. Pored iskusnih hirurga u ovim postupcima, multidisciplinarni centar osnovan sa interventnom radiologijom, endoskopski i onkološki specijalisti predstavljaju celoj zemlji nove mogućnosti u lečenju jetre i pankreasa.

Klinika za grudi

Klinika za grudi će služiti pacijentima u okviru centralizovane strukture sa polikliničkim sobama, manjim intervencijama i sobama za oporavak, mamografijom i ultrasonografskim sobama. Zdravstvene usluge se daju pod vođstvom odbora koji se sastoji od stručnjaka za tumor iz oblasti opšte hirurgije, radiologije, patologije, medicinske i radijacione onkologije. Kao rezultat fizičkog integriteta i lekarske saradnje, pacijenti dobijaju šansu za dijagnostikovanje i lečenje bez potrebe za menjanjem lokacije.

Klinika za tiroidnu žlezdu 

Osim operacije, lečenje štitne žlezde kod pacijenata zahteva i učešće stručnjaka iz oblasti endokrinologije i nuklearne medicine. Pacijenti u našoj bolnici za štitnu žlezdu se leče u skladu sa protokolima koje je dizajnirao iskusni specijalista u tim delatnostima.

Grupa Acibadem zdravlje, divizija Opšta hirurgija je organizovana da obezbedi pregled i lečenje za pacijente u bolnicama, sadašnjim medicinskim centrima i ambulantnim centrima. Bolničke, ambulantske i hitne usluge se pružaju 24/7.

Misija jedinice je da pruži pacijentu fokusiranu, prijateljsku, kvalifikovanu i pouzdanu uslugu, bez medicinskih grešaka. Praksa svih kliničkih hirurgija, uključujući minimalne invazivne (uglavnom laparoskopske hirurgije – beskrvne) i hitne operacije, postaje centar atrakcije u Instanbulu i usvojena je kao vizija jedinice.

Na sastancima obuke koji se redovno održavaju svake nedelje, operacije koje su bile ili se sprovode se ocenjuju. Na tim sastancima, vodiči su takođe stvorili saradnju sarelevantnim jedinicama, kako bi se postigao konsenzus u kliničkoj praksi.konferencije i paneli se organizuju, u grupe se uključuju i gostujući predavači, i samim tim, razmena informacija se odvija između kolega iz različitih grupa. Periodično, sastanci se održavaju sa industrijskim kompanijama u sektoru za uvođenje novih proizvoda, a platforme se stvaraju gde se raspravlja o stvarnim problemima.

Zahvaljujući dubini specijalnosti u različitim interesnim oblastima, razvojne aplikacije su preduzete posebno u minimalnoj invazivnoj hirurgiji, u hitnim operacijama i endokrinoj (dojke, štitne žlezde i nadbubrežne žlezde) hirurgiji, kao i u hirurgiji gastrointestinalnog trakta (digestivni sistem) i hepatopankreasnožučnih operacija (jetre, pankreasa i žučnog trakta). Centar je na putu da postane centar za upućivanje ka operaciji kile, a u poslednjih nekoliko godina su sprovedene brojne laparoskopske operacije kile (beskrvno).

Sve intervencije u debelom crevu i rektumu se sprovode koristeći se najsavremenijom tehnologijom. Konkretno, našim ljudima se nudi širok spektar terapija za bolesti u analnom regionu kao što su hemoroidi, fistula i fisura.

U Acibadem zdravstvenoj grupi, radiološki pregledi (rendgen, ultrasonografija, kompjuterizovana tomografija, magnetna rezonanca, angiografija, holangiografija), metode endoskopske i perkutne biopsije se koriste uz koordinaciju sa relevantnim stručnjacima kako bi se dobili podaci za brigu o pacijentima i njihovo lečenje.

Ispod su grupe bolesti koje se ispituju, dijagnostikuju i leče od strane Opšte hirurgije:

 • Bolesti štitne žlezde (gušavost, hipertiroidizam)
 • Rak dojke i benigne bolesti dojke
 • Rak jednjaka i benigne bolesti
 • Rak želuca
 • Hirurške bolesti tankog creva, intestinalnih opstrukcija
 • Debelo crevo – tumori rektuma, inflamatorne bolesti
 • Anorektalne anomalije: tumori, hemoroidi, analana fisura, fistula
 • Maligni i benigni tumori, ciste jetre i opstruktivna žutica
 • Tumori žučne kese i žučnih puteva
 • Akutni i hronični pankreatitis
 • Hirurške bolesti slezine
 • Kile trbušnog zida i prepona, postoperativne kile
 • Infekcije raznih mekih tkiva
 • Traume i hitne operacije

Skladan odnos sa drugim jedinicama i infrastruktura operacione sale opremljena savremenom tehnologijom imaju ulogu u postizanju očekivanih kliničkih rezultata. „Hirurška jedinica za intenzivnu negu“, gde se prate zahtevni pacijenti, ima značajan doprinos u ovom procesu. Multidisciplinarni tim za dijetu je zadužen za brigu o hroničnim bolesnicima.