• Medical Perfection

  Acibadem integrisana mreža za pružanje zdravstvenih usluga
  Internationally accredited Hospitals group
 • Medical Perfection

  Acibadem integrisana mreža za pružanje zdravstvenih usluga
  About Acıbadem
 • Medical Perfection

  Acibadem integrisana mreža za pružanje zdravstvenih usluga
  Acıbadem International
 • Medical Perfection

  Acibadem integrisana mreža za pružanje zdravstvenih usluga
  Leading healthcare institution
 • Medical Perfection

  Acibadem integrisana mreža za pružanje zdravstvenih usluga
  Acıbadem
 • Medical Perfection

  Acibadem integrisana mreža za pružanje zdravstvenih usluga
  Acıbadem
Previous Next

Pre putovanja ...

Pre polaska na Acibadem, trebalo bi da: Pre Vašeg putovanja, molimo Vas da pročitate ovaj odeljak. Mi želimo da budemo sigurni da Vaša poseta Acibademu ide glatko koliko je to moguće. Nabavite kopiju svih Vaših medicinskih podataka i listu svojih lekova koje trenutno uzimate. Ako je moguće, donesite CD i dijagnostičke snimke od proteklih medicinskih procedura. Kontaktirajte međunarodnog predstavnika Acibadem bolnica kako biste zakazali svoj kamionet koji će Vas dovesti sa aerodrome i Vašu rezervaciju hotela. Obratite se svojoj ambasadi da biste dobili odgovarajuću vizu. Izbegavajte vizu posetioca koja se ne može lako produžiti. Nabavite kreditnu karticu koja može da se koristi u Turskoj, kao što su Visa i MasterCard.