• internationally accredited Hospitals group

  Internationally accredited Hospitals group
 • Acıbadem International

  leading healthcare institution.
  Leading healthcare institution
 • The most valued private healthcare services

  Comprehensive diagnostic and treatment services by highest calibre health care professionals.
  About Acıbadem
 • Highest quality medical and surgical care to all patients.

  Highest quality medical and surgical care to all patients
 • Acıbadem International

  leading healthcare institution.
  Acıbadem International
 • Acıbadem Quality

  Highest quality medical and surgical care to all patients.
  Acıbadem
 • Acıbadem International

  Integrated healthcare services network.
  Acıbadem
Previous Next

Prepoznatljiv kvalitet

Naša posvećenost kvalitetu prevazilazi akreditacije, ali je ukorenjena u našem svakodnevnom radu i praksi.

Bezuslovna podrška rukovodstvu i obavezama neophodnih resursa; zajedno sa našom centralizovanom Medicinskom standardizacijom i Odeljenjem kvaliteta obezbeđuju da sve naše bolnice i ambulante ponude najviši kvalitet medicinske i hirurške nege svih pacijenata. Odeljenje Medicinske standardizacije i Odeljenje kvaliteta u Acibademu su osoblja sa više od 20 kvalitetnih kliničkih stručnjaka sa medicinskim iskustvom, kao i kvalitetni administrativni stručnjaci koji imaju veoma značajnu ulogu u dizajnu procesa i velike napore u redizajniranju.

Glavne komponente našeg pristupa kvalitetu se sastoje od sledećih bitnih komponenti: Naša posvećenost kvalitetu je priznata od strane Međunarodne zajedničke komisije (JCI), sa sedištem u SAD, nezavisne i globalno prihvaćene šeme za akreditaciju koja razvija i koristi objektivne merne instrumente za procenu i olakšava poboljšanje kvaliteta usluga i bezbednosti pacijenata u zdravstvenim organizacijama. JCI je sestra organizacije Zajednička komisija (ranije znane kao JCAHO), koja potvrđuje blizu 20.000 zdravstvenih ustanova i programa u SAD, a JCI je akreditovan za blizu 400 organizacija u preko 40 zemalja od 1999. Akreditacija po JCI je potpuno dobrovoljna i zasniva se na sveobuhvatnom, unapred određenom, međunarodnom skupu zdravstvenih specifičnih standarda. „Akreditacija“ je odobrena na 3 godine, a po isteku institucija može ponovo podneti zahtev i biti ponovo ispitana i ponovo akreditovana.

Grupa Acibadem bolnice je uspešno završila akreditaciju i ispitana za ponovnu akreditaciju 2005., 2008., 2010. i 2011. Kako Acibadem mreža raste, organizovane su nove bolnice i novo osoblje je obučeno na osnovu JCI standarda od prvog dana, a ova nova postrojenja su planirana da budu akreditovana u dogledno vreme.

Među mnogim prednostima JCI akreditacije mogu se konstatovati sledeće:

 • Da se javno uspostavi poverenje u organizaciji s obzirom na svoju posvećenost kvalitetu i bezbednosti pacijenata
 • Da se ubuduće uključe pacijent i porodica u odluke i proces nege
 • Podsticanje organizacione kulture koja je iskrena i otvorena za poboljšanje
 • Da se kultiviše organizaciono okruženje gde se zaposleni osećaju bezbedno, udobno i motivisano
 • Jačanje težnje rukovodstva ka savršenstvu u pogledu kvaliteta i bezbednosti pacijenata
 • Bolje razumevanje kako klinički procesi i ishodi kontinuirano i dosledno mogu biti poboljšani

Pored JCI akreditacije, Acibadem Labmed, koja je zajedničko ulaganje sa vodećim nemačkim Dortmund GmbH, je dostigao ISO 15189 kliničku laboratorijsku akreditaciju i postao referentna laboratorija u regionu.