• Highest quality medical and surgical care to all patients.

  Highest quality medical and surgical care to all patients
 • Acıbadem International

  leading healthcare institution.
  Acıbadem International
 • The most valued private healthcare services

  Comprehensive diagnostic and treatment services by highest calibre health care professionals.
  Acıbadem
 • Acıbadem Quality

  Highest quality medical and surgical care to all patients.
  Acıbadem
 • Acıbadem International

  Integrated healthcare services network.
  Acıbadem
 • Acıbadem International

  leading healthcare institution.
  Leading healthcare institution
 • internationally accredited Hospitals group

  Internationally accredited Hospitals group
Previous Next

Transplantacija bubrega

Grupa Acibadem bolnice je otvorila svoj centar za transplantaciju organa u oktobru 2010. Smešten je u Međunarodnu bolnicu u Istanbulu, a domaćin je timu koji je obučen u svetski poznatim institucijama, sa iskustvom preko 2.000 bubrega, 250 jetri i 60 transplantacija pankreasa tokom svoje karijere. Centar je podržan od strane najbolje kliničke laboratorijske i intenzivne nege u zemlji i obavlja transplantaciju bubrega i jetre.

Acibadem prednosti u transplantaciji bubrega

1.Najsavremenija tehnologija i najviši kvalitet usluga

Operaciona sala i Odeljenje intenzivne nege u Međunarodnoj bolnici opremljeni su najnovijom tehnologijom. Celokupna laparoskopska tehnika umanjuje potrebu za intenzivnom negom davaoca. Međutim, za primaoca bubrega i jetre, punopravne jedinice intenzivne nege su od kritične važnosti.

Program zaštite donatora (praćenje i briga o donatoru posle transpantacije) je jedna od jedinstvenih usluga koje nudi centar za transplantaciju u Međunarodnoj bolnici.

Centar za transplantaciju Međunarodne bolnice je potpuno posvećen najvišim moralnim i etičkim standardima u donaciji organa i transplantaciji. Pridržava se principa Istanulske Deklaracije Međunarodnog društva za nefrologiju o trgovini organa i turizmu transplantacija, kao i Izjave Konsenzusa Amsterdamskog foruma usvojenog od strane Društva za transplantacije na brizi živih donatora bubrega. Centar takođe ispunjava turske standarde Koordinacionog sistema za transplantaciju organa i tkiva.

2.Infrastruktura zasnovana na međunarodnim standardima

Rad laboratorije i intenzivne nege su najvažnije oblasti u transplantaciji organa. Napredna tehnologija i međunarodno priznati standardi visokog kvaliteta dostupni su kako bi omogućili pacijentima transplantaciju organa i donorima da prime maksimalnu medicinsku uslugu i brigu u laboratoriji i intenzivnoj nezi, u Acibademu.

Specijalisti sa međunarodnim iskustvom obavljaju operacije pomoću metoda visoke tehnologije. Takav primer je uklanjanje bubrega sa svega 5 cm reza, obavljen isključivo laparoskopskom hirurgijom. Napredne medicinske metode praktikuju da omoguće donoru da se isprazni 24 sata nakon operacije kako bi mogao da počne da radi u roku od nedelju dana. Primalac može biti otpušten iz bolnice u roku od približno nedelju dana.

 • Prva i jedina kombinacija transplantacije srca i bubrega, u Turskoj 2009.
 • Živi donator transplantacije bubrega najstarijem primaocu, u Turskoj 2009.
 • Transplantacija jetre od najstarijeg mrtvog donora, u 2009.
 • Transplantacija bubrega na svetski najnižoj telesnoj težini pacijenta (7,5 kg), u 2010.
 • Kombinovana transplantacija bubrega i jetre na najnižoj telesnoj težini pacijenta (7,9 kg), u 2010.
 • Laparoskopska transplantacija jetre sa najstarijeg živog davaoca u Turskoj (84 godine), u 2010.

Potpune laparoskopske tehnike

Potpune laparoskopske tehnike koje se koriste za operacije omogućavaju minimalnu dužinu boravka za donatora. Ove tehnike se koriste samo u centrima sa veoma iskusnim i stručnim osobljem i oni nude mnoge prednosti u odnosu na otvorene operacije: Na primer, dok otvorene operacije uključuju rezove od 15 – 20 cm, laparoskopija omogućava rezove od samo 5 cm po dužini. Operacijom se ubacuje kamera u stomak i to omogućava visoku vizuelnu kontrolu. Manje područje operacije podrazumeva manje bola posle operacije i manje rizika za ranu. Odsustvo velikih hirurških ožiljaka smanjuje zabrinutost i smanjuje rizik od hernije, utrnulosti, infekcije operisanog mesta i plućne embolije. Sa laparaskopskim tehnikama, donatorima je omogućeno da se kreću i da počnu sa unosom tečnosti te večeri kad je i operacija, da od narednog dana počnu unositi hranu i da se narednog dana prazne, a sledeće nedelje već mogu početi sa radom. Primalac se otpušta u roku od približno nedelju dana.