• Acıbadem International

  Integrated healthcare services network.
  Acıbadem
 • Acıbadem Quality

  Highest quality medical and surgical care to all patients.
  Acıbadem
 • internationally accredited Hospitals group

  Internationally accredited Hospitals group
 • The most valued private healthcare services

  Comprehensive diagnostic and treatment services by highest calibre health care professionals.
  Acıbadem
 • Acıbadem International

  leading healthcare institution.
  Leading healthcare institution
 • Acıbadem International

  leading healthcare institution.
  Acıbadem International
 • Highest quality medical and surgical care to all patients.

  Highest quality medical and surgical care to all patients
Previous Next

Transplantacija bubrega

Grupa Acibadem bolnice je otvorila svoj centar za transplantaciju organa u oktobru 2010. Smešten je u Međunarodnu bolnicu u Istanbulu, a domaćin je timu koji je obučen u svetski poznatim institucijama, sa iskustvom preko 2.000 bubrega, 250 jetri i 60 transplantacija pankreasa tokom svoje karijere. Centar je podržan od strane najbolje kliničke laboratorijske i intenzivne nege u zemlji i obavlja transplantaciju bubrega i jetre.

Acibadem prednosti u transplantaciji bubrega

1.Najsavremenija tehnologija i najviši kvalitet usluga

Operaciona sala i Odeljenje intenzivne nege u Međunarodnoj bolnici opremljeni su najnovijom tehnologijom. Celokupna laparoskopska tehnika umanjuje potrebu za intenzivnom negom davaoca. Međutim, za primaoca bubrega i jetre, punopravne jedinice intenzivne nege su od kritične važnosti.

Program zaštite donatora (praćenje i briga o donatoru posle transpantacije) je jedna od jedinstvenih usluga koje nudi centar za transplantaciju u Međunarodnoj bolnici.

Centar za transplantaciju Međunarodne bolnice je potpuno posvećen najvišim moralnim i etičkim standardima u donaciji organa i transplantaciji. Pridržava se principa Istanulske Deklaracije Međunarodnog društva za nefrologiju o trgovini organa i turizmu transplantacija, kao i Izjave Konsenzusa Amsterdamskog foruma usvojenog od strane Društva za transplantacije na brizi živih donatora bubrega. Centar takođe ispunjava turske standarde Koordinacionog sistema za transplantaciju organa i tkiva.

2.Infrastruktura zasnovana na međunarodnim standardima

Rad laboratorije i intenzivne nege su najvažnije oblasti u transplantaciji organa. Napredna tehnologija i međunarodno priznati standardi visokog kvaliteta dostupni su kako bi omogućili pacijentima transplantaciju organa i donorima da prime maksimalnu medicinsku uslugu i brigu u laboratoriji i intenzivnoj nezi, u Acibademu.

Specijalisti sa međunarodnim iskustvom obavljaju operacije pomoću metoda visoke tehnologije. Takav primer je uklanjanje bubrega sa svega 5 cm reza, obavljen isključivo laparoskopskom hirurgijom. Napredne medicinske metode praktikuju da omoguće donoru da se isprazni 24 sata nakon operacije kako bi mogao da počne da radi u roku od nedelju dana. Primalac može biti otpušten iz bolnice u roku od približno nedelju dana.

 • Prva i jedina kombinacija transplantacije srca i bubrega, u Turskoj 2009.
 • Živi donator transplantacije bubrega najstarijem primaocu, u Turskoj 2009.
 • Transplantacija jetre od najstarijeg mrtvog donora, u 2009.
 • Transplantacija bubrega na svetski najnižoj telesnoj težini pacijenta (7,5 kg), u 2010.
 • Kombinovana transplantacija bubrega i jetre na najnižoj telesnoj težini pacijenta (7,9 kg), u 2010.
 • Laparoskopska transplantacija jetre sa najstarijeg živog davaoca u Turskoj (84 godine), u 2010.

Potpune laparoskopske tehnike

Potpune laparoskopske tehnike koje se koriste za operacije omogućavaju minimalnu dužinu boravka za donatora. Ove tehnike se koriste samo u centrima sa veoma iskusnim i stručnim osobljem i oni nude mnoge prednosti u odnosu na otvorene operacije: Na primer, dok otvorene operacije uključuju rezove od 15 – 20 cm, laparoskopija omogućava rezove od samo 5 cm po dužini. Operacijom se ubacuje kamera u stomak i to omogućava visoku vizuelnu kontrolu. Manje područje operacije podrazumeva manje bola posle operacije i manje rizika za ranu. Odsustvo velikih hirurških ožiljaka smanjuje zabrinutost i smanjuje rizik od hernije, utrnulosti, infekcije operisanog mesta i plućne embolije. Sa laparaskopskim tehnikama, donatorima je omogućeno da se kreću i da počnu sa unosom tečnosti te večeri kad je i operacija, da od narednog dana počnu unositi hranu i da se narednog dana prazne, a sledeće nedelje već mogu početi sa radom. Primalac se otpušta u roku od približno nedelju dana.