• Acıbadem International

  leading healthcare institution.
  Acıbadem International
 • Highest quality medical and surgical care to all patients.

  Highest quality medical and surgical care to all patients
 • Acıbadem Quality

  Highest quality medical and surgical care to all patients.
  Acıbadem
 • The most valued private healthcare services

  Comprehensive diagnostic and treatment services by highest calibre health care professionals.
  Acıbadem
 • Acıbadem International

  leading healthcare institution.
  Leading healthcare institution
 • Acıbadem International

  Integrated healthcare services network.
  Acıbadem
 • internationally accredited Hospitals group

  Internationally accredited Hospitals group
Previous Next

Urologija

U svojem departmanu za Urologiju, Acibadem Grupa pruža visoko-kvalitetne preglede, dijagnostičke usluge, usluge lečenja za odrasle i decu, sa dinamičnim osobljem koje pomno prati razvoj u okviru urologije. Doktori Urološkog odelenja su posvećeni pružanju uroloških usluga sa pažnjom, koristeći njihovo kliničko iskustvo i znanje zasnovano na naučnim studijama i istraživanjima.

Pored rutinskih operacija kao što su prosata i TUR operacije bešike, invazivnih i neinvazinih tretmana kamena (uretroskopija, perkutana nefrolitomija i litotripsija (ESWL), jedinica je vodeći centar u urologiji sa intenzivnim medicinskim servisima u urološkim operacijama raka, pedijatriskim urološkim operacijama, urodinamici i muškim seksualnim disfunkcijama.

Moderne medicinske i operativne terapije se koriste u urinarnim poremećajima podstaknutim uvećanjem prostate (BPH) (TUR, Greenlight Laser PVP, Greenlight Laser HPS, Termoterapija sa povratim informacijama). Štaviše, detaljne studije su sprovedene u oblastima koje se tiču zdravlja prostate kao što je skeniranje raka prostate i lečenje infekcije prostate. U Urološkom odelenju Acibadem Grupe, sve moderne hiruške i medicinske metode se koriste pri lečenju uroloških kancerogenih obolenja. Odelenje često koristi radikalnu prostatektomiju koja štiti nerve (za rak prostate) i radikalnu cistektomiju (za rak bešike). Dodatno, druge urološke onkološke operacije kao što je rak bubrega i testisa, se sprovode od strane tima specijalista iz urološke hirurgije sa podrškom anesteziologije i usluga intenzivne nege. U nekim slučajevima uroloških kancera, opcije lečenja su predstavljene pacijentu u saradnji sa jedinicama medicinske onkologije i radioterapije.

U Acibadem Grupi, endoskopske (zatvoreni sistem) operacije, gde se koriste mogućnosti visoke tehnologije, se upotrebljavaju u lečenju kamena urinarnog trakta. Osim hiruškog lečenja, ne-anestezijsko i ambulatorno lečenje kamena je moguće sa litotrispijom (ESWL). Urološko odelenje je jedno od vodećih centara po pitanju iskustva u endourološkom lečenju kamena (uretreoskopija, perkutana nefrolitomija - PCNL).

Urodinamičko odelenje nudi detaljne dijagnostičke preglede problema povezanih sa nemogućnošću zadržavanja tečnosti i urinarnim problemima koji se mogu primetiti u bilo kom dobu kod muškaraca i žena. Urodinamički i moderni uroradiološki metodi se koriste u dijagnozi i praćenju bilo koje vrste problema nemogućnosti zadržavana tečnosti kod odraslih i kod dece, uključujući, na primer, noćno mokrenje kod dece ili istovetne probleme kod žena i takođe, pacijenata mielodisplazije (spina bifida).

Lečenje problema erekcije i ejakulacije kod muškaraca koji su takozvane erektilne disfunkcije i muška neplodnost se planiraju i izvode u saradnji sa drugim specijalistima medicine koristeći mogućnosti pregleda, dijagnoze i lečenja.

Pedijatrijska urologija se suočava sa dijagnozom i lečenjem urođenog ili stečenog poremećaja urinarnog i genitalnog sistema, koje se može primetiti u pretporođajnim, novorođenim fazama i onima koje uslede posle. Primeri ovih bolesti uključuju hidrokele ili moždane ciste, nespušteni testis, obrezivanje, hitni slučajevi testisa i bešike (akutni skrotum i izvrtanje testisa). Hipospadija (nasledno stanje u kojem je otvor penisa, umesto da bude na vrhu, lociran na unutrašnjoj strani) je jedna od oblasti koje su od posebnog interesa za urološko odelenje. Kao dodatak primarnoj ispravci hipospadije, sprovode se i hiruški tretmani u slučajevima kada je postojala prethodna operacija, ali nije uspešno završena.